1.KLASS 2.KLASS 3.KLASS 4.KLASS 01:01:00 5.KLASS 6.KLASS 7.KLASS 8.KLASS 9.KLASS
ESMASPÄEV Eesti keel Muusika Muusika Matem Matem Matem Vene keel Eesti keel Informaatika Geograafia
  Matem Eesti keel Inglise keel Eesti keel EESTI KEEL Eesti keel Matem Vene keel Muusika Muusika
  Informaatika Matem Eesti keel Muusika Muusika Inimeseõp Kirjandus Vene keel Bioloogia Matem
  Töö/Kunst Keh.kasv Matem Inglise keel Inglise keel Loodusõp Eesti keel Matem Vene keel Füüsika
    Töö/Kunst Keh.kasv Keh.kasv Keh.ksv Muusika Loodusõp Loodusõp Matem Kirjandus
          MATEMAATIKA KkT/InfP Keh.kasvT Bioloogia Füüsika Vene keel
            KkP/InfT Keh.kasvP   Geograafia Vene keel
                     
TEISIPÄEV Muusika Eesti keel Eesti keel Tööõp TP Sirje Inglise keel Matem Bioloogia Kirjandus Ajalugu
  Inglise keel Matem Eesti keel Tööõp TP EESTI KEEL Matem Inglise keel Ajalugu Keemia Eesti keel
  Eesti keel Keh.kasv Inglise keel Loodusõp LOODUSÕP Tööõp TP Ajalugu Inglise keel Keemia Matem
  Matem Loodusõp Keh.kasv Keh.kasv Keh.ksv Tööõp TP Loodusõp Matem Ajalugu Keemia
  Keh.kasv Eesti keel Matem Matem RIINA Ajalugu Eesti keel Geograafia Matem Keemia
      Informaatika Eesti keel RIINA Keh.kasvT Keh.kasvT Kirjandus Inglise keel Inglise keel
        Lastekoor MATEMAATIKA Lastekoor Lastekoor Keh.kasvP Keh.kasvP Keh.kasvP
                     
KOLMAPÄEV Eesti keel Muusika Muusika Inglise keel Inglise keel Inglise keel Tööõp TP Ajalugu Kirjandus Matem
  Eesti keel Eesti keel Suhtlemine Eesti keel RIINA Kunstiõp Tööõp TP Matem Inglise keel Inglise keel
  Keh.kasv Eesti keel Eesti keel Kunstiõp Kunstiõp Eesti keel Matem Tööõp TP Inglise keel Inglise keel
  Muusika Keh.kasv Matem Matem Matem Matem Inglise keel Tööõp TP Eesti keel Ühiskond
  Loodusõp Matem Töö/Kunst Muusika Muusika Keh.kasvT Inglise keel Kunstiõp Tööõp TP Tööõp TP
  Suhtlemine Loodusõp Loodusõp Loodusõp Sirje Keh.kasvP Keh.kasvP Inglise keel Tööõp TP Tööõp TP
              Inimeseõp Keh.kasvT Keh.kasvT Keh.kasvT
                Keh.kasvP Keh.kasvP Keh.kasvP
                     
NELJAPÄEV Eesti keel Eesti keel Inglise keel Inglise keel LOODUSÕP Inglise keel Kirjandus Muusika Ajalugu Vene keel
  Matem Matem Töö/Kunst MALE MATEMAATIKA Inglise keel Vene keel Eesti keel Matem Bioloogia
  Keh.kasv Töö/Kunst Matem Matem EESTI KEEL Matem Vene keel Inglise keel Füüsika Ajalugu
  Töö/Kunst Inglise keel Eesti keel Eesti keel EESTI KEEL Ajalugu Eesti keel Loodusõp Vene keel Inglise keel
    Informaatika Keh.kasv Keh.kasv Keh.ksv Kirjandus Inglise keel Matem Vene keel Füüsika
      Loodusõp ROBOOTIKA MATEMAATIKA Keh.kasvP Matem Vene keel Inimene Kirjandus
              Loodusõp Keh.kasvT Keh.kasvT Keh.kasvT
                     
REEDE Eesti keel Eesti keel Inglise keel Eesti keel EESTI KEEL Muusika Ajalugu Inimeseõp Eesti keel Matem
  Eesti keel Eesti keel Inimeseõp Matem LEA Kirjandus Matem Informaatika Ühiskond Bioloogia
  Töö/Kunst Suhtlemine Eesti keel Inglise keel Inglise keel Eesti keel Ühiskond Matem Bioloogia Informaatika
  Loodusõp Töö/Kunst Töö/Kunst Informaatika Informaatika Loodusõp Muusika Kirjandus Matem Kunstiõp
  Mudilaskoor Mudilaskoor Mudilaskoor Mudilaskoor Mudilaskoor Matem Informaatika Geograafia Kunstiõp Eesti keel
          MATEM.   Kunstiõp     Geograafia